Tokyo Station NextTrain

Current Time: 08:04    

Keiyō Line,Musashino Line - Soga,Fuchū-Hommachi bound

08:05 Soga

Sōbu Rapid Line - Ichikawa,Chiba bound

08:05 Tsudanuma (Rapid)

Chūō Rapid Line - Kōfu,Matsumoto bound

08:06 Ōme (Rapid)

Tokaido Main Line(Ueno–Tokyo Line) - Yokohama,Odawara bound

08:05 Shinagawa (Ltd Express,Tokiwa)

Ueno-Tokyo Line(Utsunomiya Line,Takasaki Line) - Utsunomiya,Takasaki bound

08:09 Ueno

Ueno-Tokyo Line(Jōban Line) - Kashiwa,Toride bound

09:42 Mito

Yamanote Line - Shinagawa,Shibuya bound

08:06 Circle

Yamanote Line - Ueno,Ikebukuro bound

08:07 Circle

Yokosuka Line - Yokohama,Kamakura bound

08:09 Shinagawa

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Shinagawa,Kamata bound

08:06 Ōfuna

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Ueno,Akabane bound

08:06 Akabane

Tokaido-Sanyo Shinkansen - Nagoya,Shin-Osaka bound

08:09 Hakata (Nozomi)

Tohoku,Hokkaido Shinkansen - Shin-Aomori,Shin-Hakodate-Hokuto bound

08:08 Sendai,Yamagata (Yamabiko,Tsubasa)

Akita Shinkansen - Ōmagari,Akita bound

08:40 Shin-Aomori,Akita (Hayabusa,Komachi)

Yamagata Shinkansen - Yamagata,Shinjō bound

08:08 Sendai,Yamagata (Yamabiko,Tsubasa)

Joetsu Shinkansen - Echigo-Yuzawa,Niigata bound

08:24 Niigata (Toki)

Hokuriku Shinkansen - Nagano,Kanazawa bound

08:36 Kanazawa (Kagayaki)