Tokyo Station NextTrain

Current Time: 12:00    

Keiyō Line,Musashino Line - Soga,Fuchū-Hommachi bound

12:02 Kazusaichinomiya (Rapid)

Sōbu Rapid Line - Ichikawa,Chiba bound

12:06 Chiba (Origin) (Rapid)

Chūō Rapid Line - Kōfu,Matsumoto bound

12:02 Tachikawa (Rapid)

Tokaido Main Line(Ueno–Tokyo Line) - Yokohama,Odawara bound

12:05 Shinagawa (Special Rapid)

Ueno-Tokyo Line(Utsunomiya Line,Takasaki Line) - Utsunomiya,Takasaki bound

12:09 Utsunomiya

Ueno-Tokyo Line(Jōban Line) - Kashiwa,Toride bound

12:03 Tsuchiura (Special Rapid)

Yamanote Line - Shinagawa,Shibuya bound

12:03 Circle

Yamanote Line - Ueno,Ikebukuro bound

12:02 Circle

Yokosuka Line - Yokohama,Kamakura bound

12:08 Kurihama

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Shinagawa,Kamata bound

12:05 Ōfuna (Rapid)

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Ueno,Akabane bound

12:02 Ōmiya (Rapid)

Tokaido-Sanyo Shinkansen - Nagoya,Shin-Osaka bound

12:03 Okayama (Hikari)

Tohoku,Hokkaido Shinkansen - Shin-Aomori,Shin-Hakodate-Hokuto bound

12:12 Sendai (Yamabiko)

Akita Shinkansen - Ōmagari,Akita bound

12:20 Shin-Hakodate-Hokuto,Akita (Hayabusa,Komachi)

Yamagata Shinkansen - Yamagata,Shinjō bound

13:00 Sendai,Yamagata (Yamabiko,Tsubasa)

Joetsu Shinkansen - Echigo-Yuzawa,Niigata bound

12:40 Niigata (Max Toki)

Hokuriku Shinkansen - Nagano,Kanazawa bound

12:04 Nagano (Asama)